Informacja o rekrutacji

EURO-FUTURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu
informuje, że trwa rekrutacja w trybie ciągłym
do udziału w projekcie „Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców
woj. pomorskiego
” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie,
Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem_Dobre_Tiki dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają  Formularz_zgłoszeniowy_ Dobre_Tiki  oraz  Zaświadczenie_o_zatrudnieniu_Dobre_Tiki

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w ww. Regulaminie.

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym. ZAPRASZAMY !