ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa podręczników do nauki języka angielskiego dla 120 osób prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara jako Partner w Projekcie:
„Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców woj. pomorskiego”  nr RPPM.05.05.00-22-0113/16

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę podręczników do nauki  języka angielskiego dla 120 osób, będących uczestnikami projektu „Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców woj. pomorskiego”

Dokumenty: