ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 36 osób

w trybie rozeznania rynku
Podmiot: EURO-FUTURA spółka z o.o.
realizujący projekt „Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców woj. pomorskiego”,
nr RPPM.05.05.00-22-0113/16

zaprasza do złożenia oferty na:
zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 36 osób, będących uczestnikami projektu
„Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców woj. pomorskiego”,