Informacja o rekrutacji

EURO-FUTURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu
informuje, że z dniem 06 grudnia 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja
do udziału w projekcie „Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców
woj. pomorskiego
” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie,
Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Dobre i TIKi i obce języki   w ciągu 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia naboru.

Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zakończenia naboru przed wskazanym terminem po otrzymaniu 300 Formularzy zgłoszeniowych.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w ww. Regulaminie.

Rekrutacja do I edycji Projektu trwa od 06 grudnia 2017 r. do 20 grudnia 2017r.
ZAPRASZAMY !